transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

  1. Dokumenty nietekstowe nie posiadają tekstu alternatywnego.
  2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  3. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
  4. Nie wszystkie pliki do pobrania są dostępne cyfrowo i opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
  5. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
  6. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Lipski, adres poczty elektronicznej ugnwl@nwl.pl. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 598 612 428. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne - od parkingu oraz z tyłu budynku. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

Kasa urzędu znajduje się z lewej strony budynku urzędu gminy, od strony ośrodka zdrowia. Dostęp do okienna kasowego z zewnątrz, po pokonaniu 2 stopni.

Kancelaria urzędu znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego do urzędu. Na lewo od wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Budynek jest dwupiętrowy (parter i piętro). Na piętro prowadza schody. Brak windy, schodołazu czy podjazdu dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą podjazdu dla wózków.

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób na wózkach.

Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie gminy nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 23 września 2021
godzina 19:15

imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ