transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Samorząd Gminy Nowa Wieś Lęborska stawia za cel w swych działaniach równomierny rozwój gminy oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców. Jednym z warunków rozwoju gminy jest zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w procesie zarządzania sprawami publicznymi. Naturalną formą aktywności mieszkańców w ramach społeczności lokalnych są organizacje pozarządowe. W związku z tym Gmina Nowa Wieś Lęborska realizuje zadania publiczne m.in. poprzez aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, włączając je tym samym w system demokracji lokalnej.

Celem głównym Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy poprzez włączenie Organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.

W ramach współpracy Organizacje pozarządowe otrzymują od Gminy na realizację zadań publicznych niezbędną pomoc o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Współpraca finansowa realizowana jest poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pomoc o charakterze finansowym obejmuje:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem Dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem Dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na wniosek Organizacji pozarządowej Wójt może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji wg zasad określonych w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

http://www.archiwum.nwl.pl/images/1691t7h2E0M0R1M4W8Z4U7D428D0R197.jpg

***

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020:

Zmiana dotyczy wysokości środków zaplanowanych na realizację programu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i obecnie wynosi 109.000 zł.

W ZAŁĄCZNIKU NR 5 - Uchwała Nr XX/250/20 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dn. 30 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

***

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 30.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 200.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 9.500 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 250.500 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

W ZAŁĄCZNIKU NR 4 - Uchwała nr XIII/159/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dn. 18 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

***

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 60.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 200.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 40.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 4.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 315.000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

W ZAŁĄCZNIKU NR 3 - Uchwała nr III/24/18 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

***

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 60.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 197.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 40.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 4.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 312.000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

W ZAŁĄCZNIKU NR 2 - Uchwała nr XXXIX/397/17 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

***

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

Priorytetowe zadania publiczne objęte programem oraz planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - PLANOWANA DOTACJA: 60.000 zł
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PLANOWANA DOTACJA: 10.000 zł
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - PLANOWANA DOTACJA: 180.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - PLANOWANA DOTACJA: 40.000 zł
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU - PLANOWANA DOTACJA: 4.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - PLANOWANA DOTACJA: 1.000 zł

Łączna planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 295 000 zł.

Wójt, w ramach zadań priorytetowych, określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania w ofercie.

W ZAŁĄCZNIKU NR 1 - Uchwała nr XXVIII/265/2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

***

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

28.12.2016 - Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
23.01.2017 - Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

24.03.2017 - Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
24.04.2017 - Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

29.03.2017 - Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
24.04.2017 - Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28.04.2017 - Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
29.05.2017 - Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

21.11.2017 - Wpływ uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Seniorzy też potrafią"
28.11.2017 - Opublikowanie oferty w celu zgłaszania uwag
05.12.2017 - Rozpoczęcie realizacji zadania

PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

21.11.2017 - Wpływ uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Wolontariat to jest to"
28.11.2017 - Opublikowanie oferty w celu zgłaszania uwag
05.12.2017 - Rozpoczęcie realizacji zadania

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 23 września 2021
godzina 20:50

imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ