transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork

Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Partner Wiodący: Powiat Lęborski.
Partnerzy: Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Łęczyce.

Wartość projektu: 21.605.208,65 zł
Przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: 17.078.155,42 zł (85% wydatków kwalifikowalnych).

INFORMACJE OGÓLNE:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 11 budynków użyteczności publicznej. Projekt jest realizowany przez Powiat Lęborski, Gminę Nowa Wieś Lęborska i Gminę Łęczyce. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) budynków użyteczności publicznej. W ramach przedsięwzięcia zakłada się m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres prac wynika z wykonanych uprzednio audytów energetycznych.

Miejsce realizacji projektu: Lębork, gmina wiejska Nowa Wieś Lęborska, gmina wiejska Łęczyce. Grupa docelowa: bezpośrednio - osoby korzystające z infrastruktury użyteczności publicznej objętej projektem; pośrednio – mieszkańcy i odwiedzający obszar MOF Lębork poprzez ograniczenie emisji i czystsze powietrze w regionie.

Okres realizacji projektu: od 20 czerwca 2016 do 31 października 2018 roku.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

ZAKRES DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:
I. POWIAT LĘBORSKI OBEJMUJE PROJEKTEM NASTĘPUJĄCE OBIEKTY:
a. Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
b. Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku
c. Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (Centrum Kształcenia Praktycznego)

Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla Powiatu Lęborskiego:
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3,
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 394 899,71 kWh/rok,
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 332,53 ton równoważnika CO2,
4. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek.

II. GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA OBEJMUJE PROJEKTEM NASTĘPUJĄCE OBIEKTY:
a. Zespół Szkół w Garczegorzu
b. Zespół Szkół w Łebieniu
c. Zespół Szkół w Redkowicach
d. Gminny Zakład Usług Komunalnych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla Gminy Nowa Wieś Lęborska:
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4,
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 3 071 312,00 kWh/rok,
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 881,87 ton równoważnika CO2,
4. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek.

III. GMINA ŁĘCZYCE OBEJMUJE PROJEKTEM NASTĘPUJĄCE OBIEKTY:
a. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim
b. Zespół Szkół w Łęczycach
c. Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu
d. byłe Gimnazjum w Strzebielinie

Planowane do osiągnięcia wskaźniki dla Gminy Łęczyce:
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4,
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 617 471,00 kWh/rok,
3.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 373,10 ton równoważnika CO2,
4. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek.

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 23 września 2021
godzina 19:33

imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ