transmisja obrad rady gminy

wysoki kontrast
powiększ treść
pomniejsz treść

Usuwanie azbestu 2020

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - Edycja 2020

http://www.archiwum.nwl.pl/images/U0n6641970E0P1y6n0m7v6J9j3Z7k7n8.jpg

Informujemy, że 14 października 2020 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku 2020” przyznane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków tych skorzystało 3 nieruchomości. Dzięki przyznanej przez WFOŚiGW dotacji w kwocie 1 536,00 zł brutto usunięto łącznie 3,00 ton płyt cementowo-azbestowych.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbyła się na terenie Gminie Nowa Wieś Lęborska po raz ósmy i trwała do listopada 2020 r. br. Obejmowała 3 nieruchomości, znajdujące się na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Zadanie dotyczyło nieruchomości znajdujących się na terenie miejscowości: Czarnówko, Łebień i Janowice. Na terenie 2 nieruchomości dokonano demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości 2,12 ton, natomiast z 1 nieruchomości tylko dokonano transportu i utylizacji w ilości 0,88 tony.

* * * * *

NABÓR WNIOSKÓW

Można składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu w 2020.

Kolejny raz za pośrednictwem Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej będzie można ubiegać się o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020).

Ze względu na ograniczone środki finansowe w ramach programu należy mieć na uwadze sytuację, w której mimo poprawnie złożonego wniosku dofinansowanie nie zostanie przyznane.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Termin składania wniosków: do 5 czerwca 2020 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska określa Zarządzenie Nr W-42/2020 Wójta Gmin Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 maja 2020 roku.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w roku 2020, najpóźniej do dnia 30 listopada 2020r.

Gmina Nowa Wieś Lęborska wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu. Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Istnieje również możliwość usunięcia azbestu przez wykonawcę wybranego przez danego właściciela nieruchomości.

Informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel: 59 861 24 28 w. 31 bądź na stronie internetowej: www.archiwum.nwl.pl

Wzór wniosku oraz Zarządzenie Wójta Gminy do pobrania poniżej.

Dane teleadresowe
Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ugnwl@nwl.pl
Tel.: 59 861-24-28,
59 863-30-64
Fax : 59 861-21-64
Godziny urzędowania
poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15.30
piątek 7:30 - 15:00
Rachunek bankowy
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Konto bankowe podstawowe:
68 1020 2791 0000 7502 0268 8646

Konto bankowe depozytowe:
51 1020 2791 0000 7702 0269 0212

Kod SWIFT banku prowadzącego konto: BPKOPLPW

Konto bankowe dot. gospodarowania odpadami komunalnymi:
87 1020 2791 0000 7702 0268 8885

Konto bankowe dot. funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych:
66 1020 2791 0000 7102 0269 0139
NIP / REGON
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej:
NIP: 841-10-05-724
REGON: 000542617

Gmina Nowa Wieś Lęborska:
NIP: 841-16-09-623
REGON: 770979766

Dzisiaj

czwartek, 23 września 2021
godzina 20:23

imieniny:
Bogusława, Liwiusza, Tekli

Telefony alarmowe

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ